Operations, Facility & SmartCities

L’ Smart BIM Management genera negoci als nostres clients: aportem eficiència en la gestió i control dels tots els actius dels nostres clients.

 

Smart BIM Operations & Facility

  • Gestió i coordinació de models Smart BIM de Patrimonis, Parcs Immobiliaris, edificis i obra civil per a Faciliy Management.
  • Integració del BIG DATA dels model BIM i els softwares de gestió i manteniment dels actius immobiliaris

 

Smart BIM Cities

  • Gestió d’Interoperabilitat de models Smart BIM i models Smart City
  • Gestió d’interconnexió de bases de dades BIM i bases de dades Smart City
  • Manteniment dels models Smart BIM i de bases de dades en tot el seu cicle de vida.